رانین صنعت گستر

 

صنعت فولاد

ردیف

شرح

توضیحات

سال ساخت

1

فولاد کاوه جنوب کیش

تابلوهای روشنایی

1399

2

فولاد قائنات

تابلوهای فشار متوسط

1399

3

شرکت فولاد میانه

تابلوهای فشار ضعیف و فشار متوسط کشویی

1398

4

فکور صنعت پروژه فولاد گل گهر

تابلوهای روشنایی

1397

5

پارس بوتیل

تابلوهای فشارضعیف فیکس و فشارمتوسط کشویی

1396

6

شرکت فولاد یزد

تابلوهای فشارضعیف

1396

7

شرکت ذوب فولاد اردکان

تابلوهای فشارضعیف و فشار متوسط کشویی

1396

8

شرکت گندله سازی اردکان

تابلوهای فشارضعیف فیکس

1394

9

شرکت فولاد ارفع

تابلوی فشارمتوسط کشویی – تابلوی فشارضعیف کشویی

1393

10

شرکت عمران و شهرسازی اترک

تابلوی فشارمتوسط کشویی – تابلوی فشارضعیف کشویی

1393

11

شرکت ذوب فلزات یزد

تابلوی فشارمتوسط کشویی – تابلوی فشارضعیف کشویی

1393

12

شرکت پروفیل یزد

تابلوی فشارمتوسط

1393

13

شرکت نورد میلاد

تابلوی فشارمتوسط طرح توسعه

1393

14

شرکت فولاد یزد

تابلو فشارضعیف خط D-R-I

1393

15

شرکت پارمیس

کلیه تابلوهای فشارضعیف

1393

16

شرکت فولاد یزد

تابلوی راه انداز چهاردستگاه موتور ولتاژ مستقیم چهارصد کیلووات

1393

17

شرکت پارس بوتیل

کلیه تابلوهای اصلی

1392

18

شرکت نورد میلاد

کلیه تابلوهای فشارمتوسط

1392

19

شرکت فولاد سازی شاهین

تابلوهای بانک خازنی 690 ولتی با ظرفیت 5 مگاوار با فیلتر

1392

20

شرکت نورد میلاد

کلیه تابلوهای اصلی مریوط به سه خط نورد با جریان 5000 آمپر

1391

21

شرکت فولاد ارفع

تابلوی فشارمتوسط درایو موتور

1390

22

شرکت فولاد ارفع

تابلوی فشارمتوسط فیکس

1390

23

شرکت فولاد یزد-شرکت فروزش صنعت

تابلوی 20 کیلوولت پست اصلی تیرآهن سازی

1389

24

شرکت فروزش صنعت

تابلوی بیست کیلوولت کشویی جهت سایت اکسیژن

1389

25

شرکت فروزش صنعت

تابلوی سکشن 2 خط نورد فولاد یزد

1388

26

شرکت فکورصنعت- گندله سازی اردکان

تابلوی کشویی فشارمتوسط-تابلوی خازن-تابلوی روشنایی

1388

27

شرکت الکتروابتکار- شرکت تعاونی ورقکاران یزد

کلیه تابلوهای مجتمع

1388

28

مکمل سازی هشتگرد

تابلوهای توزیع اصلی ، خازن ، MCC و روشنایی

1388

29

شرکت فکور صنعت – پروژه گندله سازی اردکان

تابلوی MCC کشویی

1388

30

شرکت یزدآرمین

تابلو بیست کیلوولت پست ترانس و پست پاساژ فولاد سازی

1387

31

تابلوهای مجتمع فولاد یزد

طراحی وساخت دستگاه بانک خازنی و تابلوهای روشنایی

1385

32

ذوب آهن اصفهان

تابلوی 6KV با کنتاکتور Vacuum

1384

33

ژوبین نیرو

تابلوهای فشار متوسط کارخانه ذوب فلزات زاگرس

1384

34

فولاد آلیاژی یزد

تابلوهای روشنایی و محوطه

1383