رانین صنعت گستر

 

 

 

 

 

 

پروژه های معادن

 

ردیف

شرح

توضیحات

سال ساخت

1

طلای کودکان

تابلوهای فشار ضعیف ایستاده و پیانویی

1399

2

مجتمع سنگ آهن اسمالون

تابلوی فشار ضعیف

1399

3

مجتمع سنگ آهن تنگ زاغ

تابلوهای فشار ضعیف، متوسط و روشنایی

1399

4

چادرملو

پست کمپکت

1395

5

شرکت تعاونی چادرملو

تابلوی راه انداز

1394

6

مجتمع معادن مس و فرآوری مس مسکنی نائین

تابلوهای فشارضعیف کشویی سیواکن

1393

7

مجتمع معادن مس و فرآوری مس مسکنی نائین

تابلوی فشارمتوسط کشویی یونیسف

1393

8

شرکت فکور صنعت – پروژه ایستگاه تصفیه فاضلاب چادرملو

تابلوی MCC

1391

9

شرکت فکور صنعت – پروژه زرند ZISCO

تابلوهای توزیع فرعی

1391

10

شرکت فکور صنعت – پروژه سیرجان SISCO

تابلوهای توزیع فرعی

1391

11

معادن چادرملو- قسمت انرژی

تابلوی پارالل ژنراتور

1388

12

شرکت معادن چادرملو

تابلوی امرجنسی

1388

13

شرکت سایبر – فرآوری مواد معدنی

تابلوی MCC کشویی

1388

14

طرح توسعه معدن چغارت(ایتوک ایران)

تابلوهای روشنایی

1387

15

معادن ذغال سنگ طبس

تابلوهای 6.6 کیلوولتی کشویی،  تابلوهای فشارضعیف کشویی

1386

16

معدن سنگ آهن بافق

تابلوهای روشنایی و محوطه و تابلوی کنترل پمپ خانه

1386

17

معادن سه چاهون

تابلوهای توزیع و روشنایی

1386