رانین صنعت گستر

 

 

صنایع غذایی

ردیف

شرح

توضیحات

سال ساخت

1

کاله تهران

تابلوی فشار ضعیف

1399

2

کاله قزوین

تابلوی فشار ضعیف

1399

3

کاله کربلا

تابلوی فشار ضعیف

1399

4

شرکت کدبانو – کارخانه دلپذیر

تابلوهای فشارضعیف

1398

5

کارخانه شیرینی یزد

کلیه تابلوهای فشارضعیف

1394

6

شرکت تی تی تاک دنا – آب معدنی یاسوج

کلیه تابلوهای فشار ضعیف کارخانه

1393

7

شرکت کدبانو- دلپذیر

تابلوهای  M.V و فشار ضعیف و بانکهای خازنی

1391

8

شرکت تک نان جنوب

تابلوهای  M.V و فشار ضعیف و بانکهای خازنی

1391

9

صنایع غذایی دراژه

تابلوهای توزیع اصلی و فرعی تابلوی بانک خازن و کنترل ژنراتور

1388

10

کارخانه روغن چابهار-منطقه آزاد تجاری

تابلوی توزیع اصلی- بانکهای خازنی- پست 20کیلوولت

1388

11

شرکت اکسدانه کرج

ساخت تابلوهای  MCC

1387

12

کنسانتره شاهرود

تابلوهای توزیع اصلی و فرعی   تابلوی بانک خازن و کنترل ژنراتور

1386

13

نشاسته و گلوکز فیروزکوه

تابلوهای توزیع اصلی و فرعی تابلوی بانک خازن

1386

14

شرکت شیروار

طراحی و ساخت تابلو سالن تولید بستنی

1386

15

شرکت کیمیای کویر

طراحی و ساخت تابلوهای فشارضعیف-خازن و تابلوهای فشار متوسط

1385

16

کارخانه نوشابه جرعه کویر

طراحی و ساخت تابلوهای توزیع ، روشنایی و بانکهای خازنی

1382

17

اداره سیلو و غله استان یزد

طراحی و ساخت تابلوی بانک خازنی و تابلوی توزیع اصلی

1381