رانین صنعت گستر

 

 

فرودگاه

ردیف

شرح

توضیحات

سال ساخت

1

فرودگاه کیش

سالن ترانزیت 1 و 2

1388

2

فرودگاه یزد

طراحی و ساخت تابلوهای HVAC و MCC و توزیع

1385

3

ساختمان جنبی فرودگاه امام خمینی (ره)

تابلوهای فشار ضعیف توزیع ، موتورخانه و روشنایی

1384