رانین صنعت گستر

                   

 

 

صنعت نفت و گاز و پتروشیمی

ردیف

شرح

توضیحات

سال ساخت

1

پروژه آبگیر فاز 14 پارس جنوبی

تابلوهای فشار ضعیف ایستاده و دیواری

1399

2

پروژه بندر خدماتی و صادراتی تمبک

تابلوهای فشار ضعیف روشنایی و ضد انفجار

1399

3

نیروفراز پتروشیمی بندرعباس

تابلوهای فشارمتوسط کشویی

1398

4

عمران ساحل (کنگان)

تابلوهای فشار ضعیف

1398

5

پتروشیمی جم

تابلوهای فشار ضعیف

1396

6

ایستگاه تقلیل فشار اصفهان شرکت پارت نیرو

تابلوی کنترل ایستگاه

1394

7

ایستگاه گاز زاهدان

تابلوهای فشارضعیف و فشارمتوسط و پست کیوسکی کمپکت

1394

8

پتروشیمی ارومیه

تابلوهای فشارضعیف فیکس

1393

9

شرکت تامین انرژی سریر- پروژه میدان نفتی یادآوران

تابلوهای توزیع کشویی

1390

10

شرکت آرمه نو

کمپ شیرینو- عسلوئیه

1389

11

پالایشگاه شازند اراک شرکت انرژی سازه

تابلوهای فشارمتوسط

1389

12

شرکت گرانول مروارید

تابلوهای طرح توسعه

1388

13

شرکت آرمه نو- پژوهشگاه صنعت نفت

طراحی و ساخت تابلوی توزیع ، AHUP و روشنایی

1388

14

شرکت سایبر- انبارهای نفت شهید دولتی کرج

تابلوی  MCC  کشویی

1388

15

شرکت نفت مناطق نفت  خیزمرکزی  پروژه نار

تابلوهای توزیع اصلی و فرعی تابلوی کنترل ژنراتور

1387

16

شرکت نفت مناطق نفت خیز مرکزی - پروژه کنگان

تابلوهای توزیع اصلی و فرعی تابلوی کنترل ژنراتور

1387

17

شرکت مناطق نفت خیزمرکزی پروژه بندرعباس

تابلوهای توزیع اصلی و فرعی تابلوی کنترل ژنراتور

1387

18

شرکت برزین   مجتمع پتروشیمی آریا ساسول

ساخت تابلوهای فرعی

1386

19

ایستگاه تقلیل فشار آذربایجان- شرکت آریا پتروگاز

ساخت تابلوهای فرعی

1386

20

شرکت نارگان پتروشیمی آریا ساسول

ساخت تابلوهای فرعی

1386

21

پروژه ایستگاه چند راهه شانول شرکت آریا پتروگاز

تابلوی MCC و روشنایی

1384

22

شرکت وابند- پروژه وراوی

تابلوهای مجتمع اداری

1384

23

شرکت شیمی پلاستیک

تابلوهای توزیع اصلی و فرعی تابلوی کنترل ژنراتور

1384

24

شرکت افراشیمی

طراحی و ساخت تابلوی توزیع ، MCC و روشنایی

1383

25

کارخانه تولید مخازن تحت فشار CNG (سانکا) در قزوین

تابلوهای فشار متوسط ، توزیع اصلی ، خازن ، MCC و روشنایی

1382

26

مخازن نفت جزیره سیری

تابلوی MCC

1381