رانین صنعت گستر

 

لیست شرکتهایی که رانین صنعت را به فهرست تامین کنندگان واجد صلاحیت(AVL) خود افزوده اند

 

ردیف نام سازمان
1 فهرست بلند وزارت نفت
2 نفت فلات قاره
3 مناطق نفتخیز جنوب
4 شرکت توانیر
5 شرکت مپنا
6 شرکت موننکو
7 صنایع مس
8 پتروشیمی جم