رانین صنعت گستر

 

شرکت رانین صنعت در راستای سیاست توسعه صنعتی خود  قراردادی جهت  تولید مشترک  و ارائه انحصاری محصولات ذیل را با  شرکت معتبر

 

 

ELDATA آلمان

 

 

 

منعقد نموده است:

  1. تابلوهای فشار ضعیف(فیکس و کشویی)؛
  2. تابلوهای فشار متوسط (فیکس و کشویی)؛
  3. انواع ژنراتورهای  گازی ، دیزل،CHP و ژنراتورهای کانتینری؛
  4. توربینهای بخار نیروگاهی؛
  5. سیستمهای کنترل ژنراتورها ؛
  6. انواع PLC و سیستم SCADA ؛
  7. سیستمهای حفاظتی ؛