رانین صنعت گستر

 

تابلوهای فشار ضعیف ثابت DC  طرح زیمنس ، جهت استفاده در  تاسیسات  آب و برق و کارخانه های صنعتی.